Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts sammanträde 2019-08-27 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 
 27 augusti

Sammanträdesdatum:

2019-08-27

Paragrafer:

§ 41-57

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-30

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-14

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-08-30 av Yngve Hamberg