Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 

Protokollet från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Bergs extra sammanträde 2019-01-30 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Sammanträdesdatum:

2019-01-30

Paragrafer:

§ 1-5

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg