Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Protokollet från pensionärs- och tillgänlighetsrådets sammanträde 2019-09-19 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum:

2019-09-19

Paragrafer:

§ 36-50

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-01

Tillkännagivandet tas bort:

2019-10-15

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-01 av Yngve Hamberg