Justerat protokoll från Samordningsförbundet Jämtlands län

Protokollet från Samordningsförbundet Jämtlands läns sammanträde 2019-09-16 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Samordningsförbundet Jämtlands län

Sammanträdesdatum:

2019-09-16

Tillkännagivandet publicerades:

2019-09-27

Tillkännagivandet tas bort

2019-10-18

Protokollet förvaras:

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Sidan publicerad 2019-09-26 av Yngve Hamberg