Dela sidan på sociala medier

Utredning om högstadieorganisationen

Bräcke kommun ska utreda högstadieorganisationen för Bräcke och Gällö skola. Syftet med utredningen är att hitta den mest hållbara placeringen för högstadieeleverna utifrån elevunderlaget de kommande 15 åren. På den här sidan kommer du kunna följa vad som händer i processen.

Färdig utredning

Klicka på länken nedan för att läsa utredningen:

Utredning om högstadieorganisationen längs E14 2020-2035.PDF

Förslag till beslut

Onsdag 4 mars ska ärendet upp på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Tjänstemannanförslaget som politikerna ska ta ställning till kan du läsa här:

Tjänstemannaförslag HögstadieorganisationPDF

Kallelserna till KS och KF hittar du under Officiell anslagstavla här på hemsidan.

Bakgrund

Högstadieutredningen har tillsatts för att Bräcke skolas hyresavtal med Folkets Hus Bräcke är på väg att gå ut och i samband med det vill man undersöka om Bräcke högstadium fortsatt ska hyra lokalerna i Folkets Hus eller om det finns andra alternativ.

Uppdraget som getts av politikerna är att utreda högstadieorganisationen längs E14 och därför ingår också Gällö skolas högstadium.

– Det utredningen ska titta på är möjliga placeringar för högstadieelever inom Bräcke och Gällös upptagningsområde och där ingår såväl Gällö och Bräckes skolas nuvarande lokaler liksom övriga kommunala fastigheter, säger kommundirektör Bengt Flykt, som är ansvarig tjänsteman för utredningen.

Förutsättningar

Då placeringen/placeringarna som föreslås fortsatt ska inrymma integrerat skolbibliotek och folkbibliotek är ett grundkrav att skolan vid behov kan stängas för allmänheten, av trygghetsskäl.

Utredningen har också behövt beakta kompetensförsörjning, elevplatspriser och kvalité. Eventuell samhällspåverkan beroende på val av alternativ ingår inte i uppdraget för utredningen i detta skede.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 augusti fastställdes vilket elevunderlag som ska ligga till grund för vägvalet, vilket är det antal barn som nu bor i upptagningsområdet Bräcke och Gällö och förväntas gå i skola där de kommande åren. Sedan tidigare finns ett politiskt beslut på att lösningen ska ha ett 15-årigt perspektiv.

Följ processen

Utredning och beslut förväntas vara klart innan 2021. På den här sidan, och på vår nyhetssida kommer du kunna följa vad som händer i processen.

Har du frågor eller synpunkter går det bra att skicka dem till bracke@bracke.se

Här nedan länkar vi till en del av det tidigare underlaget rörande utredningen om högstadieorganisationen. Vill du läsa mer material kan du höra av dig till bracke@bracke.se

Protokoll Ekonomiutskottet 2019-01-31 (§9, se sidan 15 - punkt 4)PDF

Protokoll KS 2019-03-28 (§41, se sidan 11)PDF

Protokoll KS 2019-05-22 (§81, se sidan 25)PDF

Protokoll KS 2019-08-21 (§114, se sidan 7)PDF

Beräknat elevantal 2019-2032PDF

Protokoll KS 2019-10-28PDF (sidan 25).

På bilden ser man benen och skorna på tre högstadieelever i ett klassrum.
Sidan publicerad 2020-02-26 av Stina Hylén