Dela sidan på sociala medier

Bidrag till fiber i samlingslokal

27 föreningar av olika slag ansökte om bidrag för att ansluta sina lokaler till byanäten runtom i kommunen. Bidraget baserades på den anslutningskostnad som fiberföreningarna redovisat, och fördelades så att de som hade högst kostnad också fick högst bidrag.

Föreningen ska efter beslutet skicka in ett kvitto eller kontouppdrag över betald anslutningsavgift via mejl eller papperspost, och utbetalningarna har gjorts efterhand.

Vi tar inte emot nya ansökningar!

Information om bidraget som gick ut vid ansökningstillfället i nov 2014

Bräcke kommun ser fiberuppkoppling som en viktig strategisk fråga. Därför har kommunstyrelsen gett Tillväxtavdelningen i uppdrag att utforma ett extra stöd till de föreningsdrivna samlingslokaler som väljer att ansluta sig till sina respektive byanät.

Utgångspunkten är att det ska fördelas utifrån de faktiska olika anslutningskostnaderna runtom i kommunen, att det ska vara så rättvist som möjligt, och att det ska vara en uppmuntran snarare än en täckning av totalkostnaden.

Vi har skickat papperspost med information och blanketter till samtliga samlingslokaler som finns upptagna i vårt föreningsregister, under Samlingslokaler, Hembygdsföreningar och Byalag och Utvecklingsgrupper ... Observera att det bara blir en utlysningsomgång, och att sista datum för att anmäla intresse är 29 december 2014.

Sidan publicerad 2019-03-06 av Anna Lundström