Dela sidan på sociala medier

Barns rättigheter

FN:s Barnkonvention anger barns rättigheter och avser alla människor under 18 år. Konventionen gäller inte som lag i Sverige, men vi har däremot förbundit oss att följa dess rekommendationer. Där står bland annat att att barnets bästa skall komma i första hand i de åtgärder som rör barn.

Barnkonventionen tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Sidan publicerad 2017-04-20 av Josefine Larsson