Dela sidan på sociala medier

Riskbruk och missbruk

Är du orolig för anhörigs konsumtion av alkohol och användandet av droger? Eller är det kanske du själv som känner att du inte längre har kontroll? Har du förlorat mycket pengar på spel och vet inte längre hur du ska hantera situationen? Stöd finns då att få.

Här kan du läsa mer om vilka insatser kommunen erbjuder för dig med ett pågående riskbruk, missbruk eller beroende.

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller någon närstående kan socialtjänsten ge råd, stöd och motiverande samtal. Du som enskild har också möjlighet att vissa fall få vård vid behandlingshem eller genom kommunens egna öppenvård.

Socialtjänsten arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendenvård. Det innebär att vi arbetar med de screeningsinstrument, utredning och åtgärder som av Socialstyrelsen är godkända och kvalitetssäkra. Vi beviljar insatser med stöd av socialtjänstlagen och i vissa fall kan åtgärder med tvång enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) vara nödvändigt.

Så ansöker du om stöd

Om du vill komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation, hör då av dig till socialtjänsten. Du kan ringa till oss eller göra en ansökan om stöd via vår medborgartjänst.

Om du är orolig för någon

Om du känner oro för anhörig eller vän som du befarar inte längre kan hantera sin situation har du som enskild möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan ringa till oss eller lämna en orosanmälan via vår medborgartjänst. 

Det innebär att socialtjänsten tar emot din oro och söker upp den person oron avser. Personen kan tacka ja eller nej till fortsatt kontakt. I vissa fall kan den person som oron avser lämna samtycke att socialtjänsten får ta kontakt med anmälare för att berätta om vilka åtgärder som tas.

Sidan publicerad 2023-10-06 av Moa de Beau