Dela sidan på sociala medier

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns i Gällö och erbjuds i första hand till personer med en demenssjukdom som vårdas i hemmet av anhöriga.

Verksamheten är anpassad efter individens behov utifrån ett salutogent och rehabiliterande förhållningssätt. Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt innebär att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Målet är att ge personer som drabbats av demenssjukdom en meningsfull vardag och att underlätta kvarboendet i det egna hemmet. Dagverksamheten ger även avlastning och stöd till anhöriga som vårdar sin demente maka/make/förälder.

Gästerna ges möjlighet att utföra olika aktiviteter för att stärka sin självkänsla och bibehålla sina funktioner. En individuell planering av aktiviteter görs utifrån behov. Det kan handla om handarbete, läsa tidningar och böcker, promenader, utflykter, middagar, måbradagar mm.

 

Sidan publicerad 2021-12-02 av Ann-Katrin Hansson