Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst, omvårdnad och service

Hjälp i hemmet ges till personer som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.

Med omvårdnad avses personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan innebära hjälp för att kunna äta eller dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser för att bryta isolering och insatser för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Med serviceinsatser avses praktisk hjälp av hemmets skötsel, som till exempel städning, tvätt, inköp samt andra ärenden av vikt för den enskilde.

Sidan publicerad 2022-05-30 av Caroline Lindström