Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst, omvårdnad och service

Hjälp i hemmet ges till personer som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.

Med omvårdnad avses personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan innebära hjälp för att kunna äta eller dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser för att bryta isolering och insatser för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Med serviceinsatser avses praktisk hjälp av hemmets skötsel, som till exempel städning, tvätt, inköp samt andra ärenden av vikt för den enskilde.

När personer som har blivit beviljad hemtjänst i annan kommun, tillbringar tid (främst under sommaren) i Bräcke kommun, och vill ha insatser av kommunens hemtjänst ställer det krav på framförhållning och god planering. För att verkställa ett sånt beslut har därför vård- och omsorgsutskottet beslutat att det krävs en framförhållning på minst sex veckor innan verkställighet kan förväntas ske.

Sidan publicerad 2023-01-10 av Ann-Katrin Hansson