Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst, omvårdnad och service

Hjälp i hemmet ges till personer som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.

Med omvårdnad avses personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan innebära hjälp för att kunna äta eller dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser för att bryta isolering och insatser för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Med serviceinsatser avses praktisk hjälp av hemmets skötsel, som till exempel städning, tvätt, inköp samt andra ärenden av vikt för den enskilde.

Tillfällig vistelse i Bräcke kommun

Om du planerar att besöka Bräcke kommun tillfälligt och har behov av hjälp i hemmet, kan du få hjälp med hemtjänst.

Hemtjänst

Har du hemtjänst kontaktar du i god tid din biståndshandläggare i din hemkommun som sedan i sin tur kontaktar biståndshandläggare i Bräcke kommun. För att vi ska kunna planera in hemtjänstinsatser så behöver vi ha beställningen 6 veckor innan din resa till Bräcke kommun.

Sidan publicerad 2024-05-20 av Mariell Sidén