Dela sidan på sociala medier

Korttidsboende

Den som tillfälligt har behov av extra stöd kan under begränsad period få möjlighet att vistas på någon av kommunens korttidsboende. Exempel på tillfälligt behov kan vara återhämtning efter sjukhusvistelse, behov av miljöombyte eller att möjliggöra avlastning för anhöriga.

Målsättningen med den enskildes vistelse i korttidsboende ska vara tydlig och insatserna ska inriktas på återgång till det ordinära boendet samt ge den enskilde förutsättningar att leva så självständigt som möjligt.

Korttidsboende finns på Gimsätra. Ansökan görs hos biståndshandläggare.

Sidan publicerad 2024-02-20 av Ann-Katrin Hansson