Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsregister

Inom vården och omsorgen används nationella kvalitetsregister i syfte att följa vårdens och omsorgens resultat och kvalitet. Resultaten används sedan i ett förbättringsarbete.

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem och svårigheter, insatta åtgärder och uppnådda resultat. Alla som deltar i ett nationellt kvalitetsregister bidrar till en bättre vård och omsorg.

 De register som Vård- och omsorgsavdelningen i Bräcke kommun arbetar med är:

  • Senior Alert
  • Palliativa registret
  • BPSD-registret

Arbetssättet med Senior Alert innebär att de som bor i ett särskilt boende, på korttidsboende eller har stöd i form av hemtjänst erhåller en riskbedömning i syfte att identifiera risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen. Därefter sätts förebyggande åtgärder in.

Palliativa registrets syfte är att kontinuerligt förbättra den palliativa vården i livets slutskede.

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demenssjukdom) syftar till att minska lidandet för personen samt att ge personalen en tydlig genomtänkt struktur att arbeta efter.

Sidan publicerad 2024-02-20 av Ann-Katrin Hansson