Dela sidan på sociala medier

Tallgläntan

Utsidan av boendet Tallgläntan.

Välkommen till Tallgläntan

Personalen på Tallgläntan arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Alla insatser ska vara av god kvalitet och ske under trygga förhållanden.

Boende

Tallgläntans äldreboende består av två plan med totalt 27 lägenheter varav en används som växelvårdsplats. Varje lägenhet har egen toalett och dusch. På varje avdelning finns ett trivsamt allrum med TV och gemensam matsal.

Kontaktpersonal

Kontaktpersonal har huvudansvaret för att den boendes behov tillgodoses och att en kontinuerlig kontakt hålls med anhöriga. Kontaktpersonalen har också ansvar för att en genomförandeplan upprättas i samråd med den boende och anhöriga.

Aktiviteter och samvaro

Vi erbjuder en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi arbetar för att kunna erbjuda ett tryggt och säkert boende med sociala aktiviteter bland annat underhållning, gymnastik, bingo, högläsning, surströmming och kolbullestekning.

Måltider

Maten tillagas på Hotell Östjemten i Kälarne och levereras till Tallgläntan. Den boende får själv välja att äta i matsalen eller i sin lägenhet. Anhöriga kan beställa mat och äta tillsammans med den boende.

Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna till Tallgläntan och tar tacksamt emot synpunkter som kan förbättra vårt arbete!

Sidan publicerad 2024-02-20 av Ann-Katrin Hansson