Dela sidan på sociala medier

Avgifter och taxor

Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

Avgiftsbestämmelserna utgår från Riksdagens beslut 2001-11-14 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop 2000/01:149) samt KF 2002-06-19 §27

Ett avgiftssystem inom vård och omsorg både skyddar den enskilde mot för höga kostnader för kommunal vård och omsorg (maxtaxa eller högkostnadsskydd), samt tillförsäkrar alla en minsta summa att leva på när avgifterna är betalda (förbehållsbelopp).

Minimibelopp är den högsta avgift som kommunen får ta ut för hemvård.

För närmare information om  avgifter inom vård- och omsorg, se länkar till vänster.

Sidan publicerad 2020-01-20 av Ann-Katrin Hansson