Dela sidan på sociala medier

Hemvårdsavgift

Hemvårdsavgift i Bräcke kommun från och med den 1 januari 2019:

Antal vårdtimmar               kr/månad
Nivå 1: 10 - 9 timmar                            368 kronor
Nivå 2: 10 - 24 timmar                       1 104 kronor
Nivå 3: mer än 25 timmar                 2 089 kronor

Hemvårdstaxan gäller i både ordinärt och särskilt boende. I hemvårdsavgiften räknas även hemsjukvårdsinsatser in och beslutade hemjänst- och hemsjukvårsinsatser räknas ihop vid placering i nivå.

Personer boende i LSS-gruppbostad eller serviceboende betalar nivåtaxa för beslutade hemsjukvårdsinsatser.

Vid frånvaro reduceras avgiften med 1/30-del per frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen.

Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften 1/30-del från första hela frånvarodag till och med sista frånvarodag.

Minimibelopp (minimibelopp + faktisk boendekostnad=förbehållsbelopp). År 2019 är minimibeloppet för ensamstående 5 249 kronor och 4 435 kronor per person för makar och sammanboende.

Sidan publicerad 2019-05-14 av Ann-Katrin Hansson