Dela sidan på sociala medier

Omvårdnadsavgift

Omvårdnadsavgift i Bräcke kommun från och med den 1 januari 2021:

Antal vårdtimmar               kr/månad
Nivå 1: 10 - 9 timmar                            377 kronor
Nivå 2: 10 - 24 timmar                       1 131 kronor
Nivå 3: mer än 25 timmar                 2 139 kronor

Omvårdnadsavgift tillämpas i ordinärt och särskilt boende. I de olika nivåtaxorna ingår beslutade omvårdnads och service insatser enligt Socialtjänstlagen. Personer boende i särskilt boende betalar hög nivå, förutom boende i lägenhetsdelen på Gimsätra med hemtjänstbeslut på insatser som motsvarar taxan för låg eller mellannivå.

Vid frånvaro reduceras avgiften med 1/30-del per frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen.

Vid "sjukhusvistelse" reduceras avgiften 1/30-del från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag, gäller för personer som debiteras enligt mellan och högnivå. Reducering av avgift för låg nivå görs endast om personen vistats på sjukhus hel kalendermånad.

Sidan publicerad 2021-01-28 av Ann-Katrin Hansson