Dela sidan på sociala medier

Ansökan om fem-samtal

Hos Öppenvården finns servicen "5-samtal" som kommunen erbjuder familjer som bor i Bräcke kommun och som är i behov av enklare råd och stöd. Insatsen består av fem träffar på en timma med familjebehandlare. 5-samtal erbjuds till familjer en gång.

Om det efter avslutade samtal finns mer behov av stöd har familjen möjlighet att ansöka om stöd hos socialtjänsten som utreder behovet och i så fall beslutar om fortsatt insats.

Familjebehandlarna har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

Förälder 1 * (obligatorisk)
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2Sidan publicerad 2021-05-28 av Caroline Lindström