Dela sidan på sociala medier

Ansökan om öppenvårdsinsatser barn och familj

Hos Öppenvården finns vissa insatser som du som förälder och barn kan ansöka om utan att behöva ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Du kan även ansöka om samarbetssamtal i frågor som gäller familjerätt.

Om det efter avslutade samtal finns mer behov av stöd har familjen möjlighet att ansöka om stöd hos socialtjänsten som utreder behovet och i så fall beslutar om fortsatt insats.

Familjebehandlarna har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

Formulär för ansökan om insatser
Ange vilken insats som ansökan gäller * (obligatorisk)
Ange vilken insats som ansökan gäller
Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg