Dela sidan på sociala medier

Ansökan till vissa öppenvårdsinsatser

Hos Öppenvården Barn och familj finns servicen "5-samtal" som kommunen erbjuder familjer som är i behov av enklare råd och stödjande samtal. Det innebär 5 träffar på 1 timma med familjebehandlare. Ansökan går direkt till familjebehandlare och ingen dokumentation förs. 5-samtal erbjuds till familjer en gång. Behövs ytterligare stöd skickas ansökan till socialtjänsten som utreder behovet och i så fall beviljar insatsen.

Familjebehandlarna har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

Ansökan till 5-samtal

 

Sidan publicerad 2021-04-30 av Caroline Lindström