Dela sidan på sociala medier

BABS-team för tidiga samordnade insatser

Utbildningsavdelningen och socialtjänsten samverkar i BABS-teamet i förebyggande syfte. Målgruppen är barn som är i behov av stöd och deras familjer. Via BABS-teamet kan barn och familjer tidigt få stöd genom samordning av kommunens resurser.

I teamet medverkar skolläkare, socionom IFO, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Teamet träffas regelbundet och tar emot remisser från elevvårdsteamet. Föräldrarna godkänner att remiss lämnas till BABS-teamet.

Målsättningen med BABS-teamet är bland annat att utifrån dess breda kompetens inom olika verksamhetsområden få en helhetssyn på barn och unga.

Sidan publicerad 2020-09-03 av Kajsa Tingsborg