Dela sidan på sociala medier

Barnahus i Jämtlands län

Hos Barnahus i Jämtlands län har samverkande parter, däribland Bräcke kommun, tillsammans bestämt att de ska göra det bättre för barn som utsätts för brott.

barnteckning

Om barnahuset i länet

Barnahus är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner i länet.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer till socialtjänst eller polis kontaktar samordnare på Barnahus socialtjänst, polis, åklagare, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin till ett samrådsmöte, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Barnahusets hemsida är www.barnahusjamtlandslan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnahus nationellt

I Sverige finns över trettio Barnahus med samma syfte att hjälpa och stötta barn som varit utsatta för brott. Att få berätta vad man varit med om är en början till att kunna få hjälp och stöd.

Mer om barnahus på www.jagvillveta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnmisshandel, sexuella övergrepp och försummelse

Med brott menas till exempel barnmisshandel, sexuella övergrepp eller försummelse.

Barnmisshandel är när en förälder eller vuxen slår eller på annat sätt gör ett barn illa. Våld kan se ut på många sätt, det är till exempel inte tillåtet att slå med öppen hand eller knuten hand, nypas, dra i håret, knuffas, eller ta så hårt att det gör väldigt ont. Man får inte heller tvinga ett barn att göra saker som kan vara farligt för barnet. I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna aldrig får slå ett barn.

Barnmisshandel kan också vara att en vuxen säger elaka saker eller inte tar hand om barnet på ett bra sätt.

Allmänna Barnhuset har gjort en film om våld mot barn och ungdomar i uppfostringssyfte:

Sexuella övergrepp är olika sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar över huvud taget. Det gäller även om barnet skulle säga att det vill eller på annat sätt visa att det är med på vad som händer. Den som utsätter barnet kan vara någon barnet känner, som till exempel en familjemedlem, en släkting, en främling eller ett annat barn/ungdom. Det är aldrig okej även om den som utsätter barnet till exempel försöker göra det till en lek. Det är alltid den vuxnes ansvar när någonting sker som handlar om sexuella övergrepp mot barn.

Försummelse är en form av våld som till exempel:

  • Bristande omhändertagande och/eller dålig kvalitet på omhändertagandet.
  • Bristande tillsyn. Att ingen bryr sig om att skydda barnet.
  • Näringsbrist och dålig tillgång på mat.
  • Hög skolfrånvaro, ingen hjälp med läxor eller uppmuntran att lära sig nya saker.
  • När ett barn behöver men inte får medicinsk hjälp och vård.

Om du vill veta mer om försummelse mot barn kan du läsa Barnafrids forskningsrapport om det på Linköpings universitets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg