Dela sidan på sociala medier

Omhändertagande

I regel är familjen och socialtjänsten överens om vilken hjälp som barn/ungdom/familj kan behöva. Det kan t ex vara stödsamtal, stödfamilj, kontaktfamilj, avlastning eller vård i familjehem eller på institution.

Om socialtjänsten kommer fram till att någon skulle må bäst av vård utanför hemmet kan detta ske utan att vårdnadshavaren eller den unge samtycker till detta. I detta fall lämnas en ansökan till Länsrätten, som i sin tur tar beslut om insatserna kan verkställas med stöd av "Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga" (LVU).

Vid en eventuell domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavarna offentligt biträde.

Om du vill veta mer, kontakta oss vid socialtjänsten.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun 

Sidan publicerad 2021-03-17 av Kajsa Tingsborg