Dela sidan på sociala medier

Så går en utredning till

När ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp. Redan i en första kontakt mellan socialtjänsten, familjen och barnet, kan man komma överens om lösningar.

Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mera omfattande utredning.

Grunden i utredningen är de samtal som förs mellan socialsekreterare, barnet och föräldrarna. Dessa förs både gemensamt och enskilt. För att få en helhetsbild kan socialtjänsten behöva komma i kontakt med andra i familjens omgivning, t ex sjukvård och skola. Ofta tas dessa kontakter i samförstånd, men socialtjänsten kan även göra detta utan vårdnadshavarnas medgivande. Även andra personer i familjens närhet kan bidra till utredningen med viktiga uppgifter.

Om det inte finns speciella skäl ska utredningen vara slutförd inom 4 månader från den första kontakten. När så utredningen avslutas fattar socialtjänsten ett beslut om - och i så fall - vilken hjälp som familjen ska ges.

Socialtjänsten är skyldig att delge barnet och vårdnadshavarna utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dessa antecknade. Efter detta får vårdnadshavarna ett skriftligt beslut.

Hör av dig till socialtjänsten om du vill veta mer.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Sidan publicerad 2021-03-17 av Kajsa Tingsborg