Dela sidan på sociala medier

Utredningsmetod BBIC

BBIC-triangeln

Barn och unga som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som alla andra barn i samhället. Det är visionen för utredningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC).

BBIC används vid utredningar och uppföljningar av barn och unga upp till 20 år med behov av skydd och stöd. Metoden är vetenskapligt grundad och ordentligt utprovad.

BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt. Den så kallade BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess omgivning. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. Triangeln innehåller tre delar:

"Barnets behov" är utgångspunkten och de beskrivs med hjälp av information från barnet/den unge, föräldrarna eller andra som har kunskap om barnet (t.ex. fritidspersonal, lärare).

"Föräldrarnas förmåga" påverkar barnens utveckling. Utifrån ett antal områden beskrivs föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov.

Barnets omgivning är viktig. Barnets familj och bakgrund, dess ekonomi och sociala situation påverkar inte bara barn och ungas utveckling. Dessa faktorer sätter också gränser för föräldrarnas möjligheter att möta barnets behov.  

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Sidan publicerad 2021-03-17 av Kajsa Tingsborg