Dela sidan på sociala medier

Barns rättigheter

FN:s Barnkonvention anger barns rättigheter och avser alla människor under 18 år.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Barnkonventionen tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

 

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg