Dela sidan på sociala medier

Bräcke Familjecentral

Nallar.

Bräcke familjecentral är Bräcke kommuns öppna verksamhet för familjer med barn mellan 0-6 år. Här kan du och ditt barn träffa andra föräldrar och barn och leka, måla, sjunga och fika.

På ett och samma ställe erbjuds tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande.

Familjecentralen ska:

  • vara en naturlig mötesplats för barn och föräldrar
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • bidra till att det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna stärks
  • erbjuda förädrautbildning till blivande föräldrar
  • ge samhällsinformation, rådgivning och stödsamtal

Öppen verksamhet

Öppettider: måndagar och onsdagar kl 9.00–14.00

Övriga dagar

Föräldragrupper och annan verksamhet som kräver förbokning.

Vägledande samspel - ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i olika åldrar och inom olika verksamhetsområden, såsom förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst.

Programmet baseras på modern utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. Det handlar om att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn.

Bräcke Familjecentral erbjuder föräldragrupper i Vägledande samspel för småbarnsföräldrar. Dessa träffar kombineras ofta med babymassage.

Babymassage

För föräldern finns det alltid behov av att träffa andra föräldrar med barn i olika åldrar, möjlighet att utbyta tankar, idéer och funderingar, speciellt som förstagångsförälder.

För föräldern innebär massagen både egen avslappning och ett härligt sätt att komma sitt barn nära på ett alldeles speciellt och naturligt sätt. Genom att vara känslomässigt lyhörd är massagen ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler.

Spädbarnsmassage innebär för barnet en stimulering av alla sinnen. Det är ögonkontakt, doft och närhet, kanske sång och småprat. Beröringssinnet stimuleras av fasta, välbekanta strykningar av mjuka, varma händer. Allt detta får barnet att känna sig älskat och tryggt, sett och bekräftat.

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg