Dela sidan på sociala medier

Att bli familjehem

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Vad som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Handledning för att utföra uppdraget får ni av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra så att barnet får möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet.

När familjehemmet får ett uppdrag skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen. Den består av två delar:

  • omkostnadsdel- täcker kostnad för mat, boende och andra utgifter
  • arvodesdel- ersättning för det arbete som familjen utför.

Under vistelsen i familjehemmet omfattas barnet av kommunens försäkringar.

Sidan publicerad 2020-12-08 av Kajsa Tingsborg