Dela sidan på sociala medier

Familjerätt

Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Verksamheten omfattar bland annat fastställande av faderskap, samarbetssamtal samt upprättande av avtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar om barns vårdnad, boende och umgänge. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom hos Tingsrätten.

Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där samarbetssamtal har varit gagnlösa.

Nya vårdnadsregler i Föräldrabalkens bestämmelser gäller från och med den 1 juli 2006. Dessa genomsyras av att ytterligare förstärka barnperspektivet.

Familjerätten handhar även internationella adoptioner. Här handlar uppdraget om att ge information om gällande regler, göra hemutredningar och lämna förslag till beslut. Uppdraget handlar vidare om att stötta blivande föräldrar till utbildning, följa ärendet i de olika skeendena samt ansvara för uppföljningsrapporter.

Vill du veta mer? Kontakta socialtjänsten.

Sidan publicerad 2020-07-20 av Stina Hylén