Dela sidan på sociala medier

Föräldraskap

1 januari 2022 infördes nya regler om föräldraskapspre­sumtion. Föräldraskap ska förutsättas (dvs automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regle­ringen blir könsneutral och jämlik.

Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att detta kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. I dessa fall upphör då den rättsliga relationen mel­lan barnet och den förälder som inte fött barnet.

Digital bekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnades möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att många ogifta, nyblivna föräldrar slipper boka tid hos kommunens familjerättsenhet och kan istället sköta detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är såklart fortsättningsvis även möjligt att bekräfta faderskapet på socialtjänsten som tidigare.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern. I och med att den nya lagen om digitala bekräftelser trädde i kraft 1 januari 2022 kan alltså nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.

Här kan du digitalt bekräfta ditt barns föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Det är viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Samkönade relationer

Om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna, ska kvinnan automatiskt anses som barnets förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

Regler och upphävning av föräldrskapet

De nya reglerna innebär att fler föräldraskap kommer att gälla utan att det har skett någon myndighetskontroll av om förutsättningarna för ett rättsligt föräldraskap är uppfyllda. Samtidigt kan föräldraskapet hävas om förutsättningarna för ett rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda.

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg