Dela sidan på sociala medier

Informationssamtal

Samhället har ett stort ansvar för barn och en viktig uppgift är att, exempelvis vid en separation, ge föräldrar hjälp och stöd att själva fatta beslut med barnets bästa i fokus. Många gånger innebär en samförståndslösning att barnet får bättre förutsättningar till lugn och ro i sin tillvaro. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet resulterar det också ofta i en mera hållbar lösning, vilket främjar barnet.

Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol. Det är kommunernas socialtjänst som ansvarar för att informationssamtal hålls med föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge.

Vid informationssamtalet ska föräldrar få relevant information om hur man på bästa sätt kan finna lösningar som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Information kommer även att ges om hur en rättslig process i domstol fungerar. Föräldrar kommer att erbjudas möjligheten till samarbetssamtal om det bedöms som lämpligt, eller olika insatser om det förekommit våld eller hot i er relation. Det finns även möjlighet att med socialtjänsten träffa bindande avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Efter utfört samtal ska socialtjänsten utförda ett intyg där det framkommer att föräldrarna deltagit i samtal samt vad samtalet handlat om. Det intyget ska sedan lämnas in tillsammans med stämningsansökan om vårdnad, boende och umgänge till domstol.

Det går bra att ansöka här på bracke.se eller genom att ringa till socialtjänsten.

Ansökan informationssamtal

Förälder 1 * (obligatorisk)
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg