Dela sidan på sociala medier

Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerande föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet, umgänget och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. I stället för att gå till
domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal.
Om föräldrarna redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga

Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I samarbetssamtalen kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Samarbetssamtalen hanteras av kommunens öppenvård.

Familjerätten och familjerådgivningen ingår båda i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjerättsärenden, till exempel samarbetssamtal, adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap.
Familjerådgivningen erbjuder bland annat stöd och hjälp vid samlevnadsproblem

 

Ansökan samarbetssamtal

För ansökan om samarbetsamtal ska kontakt tas med Öppenvården Barn och familj på telefonnummer 0693-161 00. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna ska vilja genomföra det.

Det går även bra att ansöka om samarbetssamtal här

Övriga frågor om familjerätt ska kontakt tas med socialtjänstens familjerättshandläggare på telefon 0693-161 00. Det går även bra att skicka e-post med frågor och önskemål om kontakt till socialtjansten@bracke.se

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg