Dela sidan på sociala medier

Familjehem

Ibland kan ett barn behöva byta miljö för en kortare eller längre tid och av flera anledningar.  Skälet kan vara föräldrarnas missbruk, psykiska problem, konflikter i familjen eller barnets eget agerande. Ibland kan problemen lösas genom att barnet flyttar till släktingar eller någon annan som familjen känner.

Ibland går det dock inte att lösa på det sättet, ibland krävs det att någon annan ställer upp. Familjehem är familjer som under längre eller kortare tid tar emot ett eller flera barn för vård eller fostran.

Ett familjehem är en helt vanlig familj, men det är mycket viktigt att familjen har en stabil livssituation, kan förmedla trygghet, att de har tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer, hör av dig till oss vid socialtjänsten.

Att bli familjehem

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Vad som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Handledning för att utföra uppdraget får ni av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra så att barnet får möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet.

När familjehemmet får ett uppdrag skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen. Den består av två delar:

  • omkostnadsdel- täcker kostnad för mat, boende och andra utgifter
  • arvodesdel- ersättning för det arbete som familjen utför.

Under vistelsen i familjehemmet omfattas barnet av kommunens försäkringar.

Sidan publicerad 2021-06-29 av Caroline Lindström