Dela sidan på sociala medier

Registrering och sekretess

Den som ansöker om en socialtjänst, eller på något annat sätt har ett ärende hos socialtjänsten, får sina personuppgifter hanterade av Bräcke kommun. Personuppgifter är namn, adress, personuppgifter och annat som behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar också uppgifter om ärendets typ, tjänstemännens journalanteckningar, beslut som är tagna samt eventuella utbetalningar. Uppgifterna skyddas av sekretesslagen och du kan när som helst begära ut de uppgifter vi har om dig. Läs mer om hur Bräcke kommun hanterar personuppgifter på bracke.se/personuppgifter.

Sidan publicerad 2021-06-08 av Caroline Lindström