Dela sidan på sociala medier

AKUT - telefonnummer i akuta lägen

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14

är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour 112 (begär socialjour)

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

verkar för att hitta, förebygga, lindra och bota psykiska besvär hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år.
Tel: 063 - 15 36 86 (bemanning i mån av tid, övrig tid röstbrevlåda.
Telefon vid akuta problem:
Ring växeln 063 - 15 30 00, begär Barn-och ungdomspsykiatrins akutverksamhet

Psykiatrisk akutmottagning 063 - 15 32 50

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

116 111 (BRIS)

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200 - 21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020 - 22 00 60

Hit kan man ringa för att får rådgivning och stöd om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation. 

BRIS vuxentelefon om barn 077 - 150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg