Dela sidan på sociala medier

Trappan 

Barn som bevittnar våld i sin familj måste få en möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

För att gör a detta krävs att man:

 • möter barnet så snart det är lämpligt efter vålds- eller misshandelssituationen
 • om möjligt etablerar kontakt med barnets mamma och/eller pappa
 • erbjduer barnet krissamtal, steg för steg

Målsättningen med "Trappan" är att

 • genom krissamtal stödja barnets egna läkningsresurser
 • varsamt stödja barnets konfrontation med verkligheten
 • tillsammans göra en rekonstruktion av händelsen
 • barnet fritt frå uttrycka sina känslor av smärta, sorg, skuld och vrede
 • ge barnet kunskap om kriser
 • ge barnet kunskap om normala reaktioner efter en traumatisk händelse
 • hjälpa barnet att få ett sammanhang i det som hänt
 • inge barnet hopp om förändring

Trappan vänder sig till barn/ungdomar i åldrarna 4 år och uppåt. Metoden bygger på strukturerade samtal och uppgifter anpassade efter barnets ålder.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke

Sidan publicerad 2021-03-17 av Kajsa Tingsborg