Dela sidan på sociala medier

Socialtjänsten Barn och familj

Socialtjänstens verksamhet för barn, unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Både vuxna och barn kan vända sig till oss för att tillsammans med socialsekreterare diskutera olika vägar till en lösning.

För dig som är barn eller ungdom

Som barn och ungdom har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig. Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

På Barnombudsmannens sida Koll på soc Länk till annan webbplats. kan du hitta mer information.

Kontaktuppgifter för orosanmälan

För att göra en orosanmälan kontaktar du växeln på 0693-161 00.
Mottagningstelefon för akuta ärenden när växeln är stängd är 070-304 33 35.

Vid akut läge utanför kontorstid, ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun.  

Sidan publicerad 2021-06-08 av Caroline Lindström