Dela sidan på sociala medier

Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar tillgångar, eller då tillgångarna inte täcker kostnad för begravning samt utigifter vid dödsfallet kan kommunen i vissa fal hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Kommunen kan endast göra dödsboanmälan om samtliga dödsbodelägare vill dett, om det (i vissa fall) inte finns något testamente samt att den som gått bort inte äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

Viktigt att tänka på

  • Det ska inte finnas pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Den avlidne ska vara folkbokförd och har haft sitt boende i Bräcke kommun
  • Den avlidne ska inte ha någon fast egendom (hus, villa, tomt, andel i hus/fritidsboende)
  • Anhöriga ska inte ha rört tillgångarna i dödsboet innan kontakt tagit med dödsbohandläggare
  • Autogiro, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägare
  • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan
  • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
  • För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det klokt att direkt meddela eventuella borgenärer att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras

Utredning

Om dödsbodelägarna ser att tillgångarna inte är tillräckliga eller saknas ska kontakt tas med dödsbohandläggare vid Bräcke kommun, se kontaktuppgifter nedan. Socialtjänsten kommer efter det skicka ut information samt underlagsblankett som ska fyllas av dödsbodelägarna. Om annan person än delägarna ska företräda dödsboet krävs fullmakt.

Dödsbohandläggaren värderar sedan dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen samt de tillgångar som eventuellt tillkommit efteråt, exempelvis försäkringspengar eller försäljning av tillgångar. En dödsboanmälan bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Enligt Bräcke kommuns riktlinjer avser det kostnad upp till ett halvt prisbasbelopp.

Broschyr om dödsboanmälan Pdf, 686.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-06-08 av Caroline Lindström