Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Vad är skillnaden mellan ekonomiskt bistånd, socialbidrag och försörjningsstöd?
Ekonomiskt bistånd och socialbidrag är samma sak. Dessa ord täcker all ekonomisk hjälp du kan få enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet eller socialbidraget.

Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en individuell prövning. Du har i första hand ett eget ansvar för ditt liv. Det betyder att du själv måste försöka bidra till din försörjning och andra behov innan du har rätt till bistånd.

I princip har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Ekonomiskt bistånd som du får från socialtjänsten ska garantera att du får en skälig levnadsnivå (rimlig standard) om du inte når en sådan genom egna inkomster och samhällets övriga förmåner. Hjälpen ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Vad är skälig levnadsnivå (rimlig standard)?
Regeringen fastställer varje år en riksnorm för livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien/hälsa, barnförsäkring, förbrukningsvaror (t ex tvätt- och diskmedel), dagstidning, telefon och TV-avgift. Dessutom lägger man till individuella kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och fackavgift. Till detta kan komma medicinkostnader enligt recept, läkarkostnader m. m.

Provberäkning av försörjningsstöd
Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Vilka uppgifter måste jag lämna till socialtjänsten?
En utredning om ekonomiskt bistånd görs på ditt initiativ, är helt frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att utredningen avbryts.

Vill du ha din ansökan prövad och ett beslut som bygger på en tillförlitlig utredning måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Socialsekreteraren behöver då uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t ex inkomster, tillgångar och utgifter.

Vad ska jag ha med mig när jag söker ekonomiskt bistånd?
Du skall ha med dig hyreskontrakt/hyresavi för att styrka ditt boende. Eventuella inkomster eller tillgångar visas med t ex lönebesked eller utbetalningsavier för pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd, bostadsbidrag. När ansökan gäller kostnad för t ex läkarvård, tandvård eller flyttkostnad, bör du kunna styrka ditt behov genom kvitto, kostnadsförslag eller dylikt.

Om du är arbetslös måste du kunna visa att du står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Om du är sjukskriven måste du kunna visa upp läkarintyg.

Vilka inkomster påverkar vad jag får i ekonomiskt bistånd?
När behov av ekonomiskt bistånd räknas ut tas alla nettoinkomster med som hushållet har. Det gäller t ex lön, avgångsvederlag, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, pension, underhållsstöd, barnbidrag och bostadsbidrag.

Vad gäller för mig som är arbetslös och ansöker om ekonomiskt bistånd?
Du som är arbetslös ska normalt vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden.

Att delta i arbetsmarknadsåtgärd är detsamma som att stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsmarknadsåtgärder är t ex arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning för invandrare (sfi).

I först hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete eller ett deltidsarbete som gör att du klarar försörjningen själv. Om du inte kan få ett heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge, även om det inte medför att du blir självförsörjande.

Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde där du tidigare arbetat.

Hur överklagar jag om jag inte blir nöjd med beslutet?
Du har rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga hos Länsrätten. Du har också rätt att få hjälp med detta.

Sidan publicerad 2023-10-10 av Kajsa Tingsborg