Dela sidan på sociala medier

Frivilliga uppdrag

Det finns många barn, ungdomar och även vuxna som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Här kan du läsa om de olika uppdrag du kan ta hos kommunen.

Bild på ett barn som lekar med duplo

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du finns där som ett socialt stöd i vardagen. Det kan vara både barn, ungdomar och vuxna som är i behov av en kontaktperson.

Som kontaktperson träffar du personen regelbundet för att umgås eller hitta på olika aktiviteter tillsammans. Dessa utefter personens behov. Det kan vara allt från att fiska, gå på bio, träna eller gå och se en fotbollsmatch. Det kan även vara en hjälp in i det svenska samhället, att finna nya sociala sammanhang och vara ett stöd och förebild. Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson men generellt bör kontaktpersonen ha ett intresse för andra människor, en vilja att hjälpa, ha tid och en trygg och stabil livssituation.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj öppnar du upp ditt hem för ett eller flera barn. Vanligtvis vistas barnet hos er en till två helger per månad. Tanken är att barnet ska ta del av vardag och alla de händelser som hör vardagen till.

Det finns olika skäl till varför ett barn behöver kontaktfamilj. Oftast beror det på något i livssituationen för barnet och att det behövs extra stöd. Då fungerar kontaktfamiljen som en resurs.

Det viktiga är att kontaktfamiljen har tid, känner intresse och att det finns engagemang för andras barn. Barnet kan ha en social problematik. En kontaktfamilj skall fungera som en trygg miljö där vuxna lyssnar och finns till.

Barn har olika behov och intressen, därför finns inget krav på hur kontaktfamiljen skall se ut. Singel, sambo, särbo, barn eller inga barn spelar ingen roll. Huvudsaken är att det känns bra från bägge håll.

Kontaktfamiljen har i sin tur rätt till stöd och handledning för att kunna utföra sin uppgift.

Familjehem

bland kan ett barn behöva byta miljö för en kortare eller längre tid och av flera anledningar.  Skälet kan vara föräldrarnas missbruk, psykiska problem, konflikter i familjen eller barnets eget agerande. Ibland kan problemen lösas genom att barnet flyttar till släktingar eller någon annan som familjen känner.

Ibland går det dock inte att lösa på det sättet, ibland krävs det att någon annan ställer upp. Familjehem är familjer som under längre eller kortare tid tar emot ett eller flera barn för vård eller fostran.

Ett familjehem är en helt vanlig familj, men det är mycket viktigt att familjen har en stabil livssituation, kan förmedla trygghet, att de har tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer. Lämna intresseanmälan på länken nedan.

Att bli familjehem

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Vad som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Handledning för att utföra uppdraget får ni av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra så att barnet får möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet.

När familjehemmet får ett uppdrag skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen. Den består av två delar:

  • omkostnadsdel- täcker kostnad för mat, boende och andra utgifter
  • arvodesdel- ersättning för det arbete som familjen utför.

Under vistelsen i familjehemmet omfattas barnet av kommunens försäkringar.

Intresseanmälan att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Sidan publicerad 2021-09-21 av Caroline Lindström