Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning

Två flickor som ler in i kameran.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Lagen ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning och är ett komplement till andra lagar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller för:

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

LSS-handläggaren tar, på uppdrag av kommunstyrelsen, beslut i ärendet. Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till förvaltningsrätten.

En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS. Motivet är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta vår LSS-handläggare, se nedan

Sidan publicerad 2021-10-20 av Kajsa Tingsborg