Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning

Två flickor som ler in i kameran.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och kunna leva som andra.

Lagen ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning och är ett komplement till andra lagar.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta vård- och socialavdelningen. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida.

Här kan du läsa mer om vilka insatser som du med ett funktionshinder kan ansöka om.

Om det är svårt för dig att sköta din egna ekonomi eller ta vara på dina rättigheter kan du ansöka om god man eller förvaltare.

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre.

Här kan du läsa mer om brukarrådet och vem du ska ta kontakt med vid frågor.

Information till dig som är berättigad till färdtjänst.

Här kan du läsa om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem som har rätt till insatser enligt LSS

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

LSS-handläggaren tar beslut i ärendet på uppdrag av kommunstyrelsen. Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till förvaltningsrätten, och du kan få hjälp av handläggaren att skriva överklagan.

En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS. Motivet är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

Hur du ansöker om stöd enligt LSS

Vill du ansöka om stöd enligt LSS så ska du vända dig till kommunens LSS-handläggare. Du kan också lämna i ansökningsblanketten som du hittar under "Relaterad information". Du kan även läsa mer om ansökan här.

Sidan publicerad 2024-04-29 av Mariell Sidén