Dela sidan på sociala medier

Boende för vuxna

Ett boende med särskild service kan bli aktuellt för personer med funktionsnedsättning och som inte klarar ett vanligt boende. I kommunens gruppbostäder och servicelägenheter finns personal tillgänglig dygnet runt.

Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller servicebostad. Det finns även en boendeform enligt LSS för vuxna som heter annan särskilt anpassad bostad.

En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • annan särskilt anpassad bostad

I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa typer av bostäder är den enskildes hem.

Gruppbostad

En gruppbostad riktar sig till vuxna med utvecklingsstörning som har ett omfattande behov av omsorg och tillsyn. Där bor 4-6 personer som har tillgång till fast personal dygnet runt. Alla gruppbostäder ligger centralt med närhet till affärer, grönområden, kultur och kommunikationer.  

Gemensamt för alla boendeformer är arbete utifrån individuella behov och förutsättningar samt att stödja och utveckla de resurser som varje enskild individ har. Medbestämmanderätt och eget inflytande över insatserna är viktigt.

I Bräcke kommun finns tre gruppbostäder en på Nyhemsvägen och Norrlandsgatan i Bräcke och en på Ringsvägen i Gällö.

Servicelägenhet

En servicelägenhet är en fullvärdig lägenhet där den boende ges stöd av personal i den omfattning han eller hon behöver.

Gemensamt för alla boendeformer är arbete utifrån individuella behov och förutsättningar samt att stödja och utveckla de resurser som varje enskild individ har. Medbestämmanderätt och eget inflytande över insatserna är viktigt.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om boende för vuxna med funktionshinder hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan samt till de olika boendena i kommunen finner du i den blå rutan nedan

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg