Dela sidan på sociala medier

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda fritidshem till alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Men barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om korttidsvistelse för skolungdom hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan samt till de olika boendena i kommunen finner du i den blå rutan nedan

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg