Dela sidan på sociala medier

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till avlösarservice.

Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt, till exempel som lägervistelse eller kortkurser.

Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan samt till de olika boendena i kommunen finner du i den blå rutan nedan

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg