Dela sidan på sociala medier

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.

Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. För personer som har personlig assistans ingår ledsagning som en del av den insatsen.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan samt till de olika boendena i kommunen finner du i den blå rutan nedan

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg