Dela sidan på sociala medier

Personlig assistans

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

För att beviljas personlig assistans ska du ha något eller några av följande funktionsnedsättningar:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • i vuxen ålder ha fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom
  • andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet där behov av stöd eller service är stort

Du ska också ha omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Med grund­läggande behov menas hjälp med:

  • personlig hygien
  • att klä på och av sig
  • att äta
  • att kommunicera med andra personer
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret

Tillhör du de som behöver hjälp med grundläggande behov kan du även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan samt till de olika boendena i kommunen finner du i den blå rutan nedan

Har du behov av personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven - och är under 65 år, då kan du ha rätt till assistansersättning. Ansökan görs då till Försäkringkassan.

Ansök om assistansersättning hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Du väljer själv utförare

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistans. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare. På www.valfritt.nu kan du få hjälp att jämföra assistansbolag:

Jämför assistansbolag på www.valfritt.nu Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg