Dela sidan på sociala medier

LSS Brukarråd

Brukarråd är en samverkansform mellan kommunstyrelse, brukare och verksamhet. Syftet är att brukare, anhöriga och gode män ska få medbestämmande och inflytande i frågor som berör vården och omsorgens innehåll, kvalitet och framtida planering.

Brukarrådet sammanträder två gånger per år och sammankallande (representant för kommunstyrelsen) planerar i samråd med verksamhetschefen dagordning för mötet. Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med verksamhetschef för uppföljning av de frågor/ärenden som uppkommer vid brukarrådets möten.

Brukarråden består av representanter för brukarna, från kommunstyrelsen och pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Vid frågor, kontakta någon representant i rådet (se kontaktuppgifter nedan).  

Sidan publicerad 2023-06-14 av Marit Råbock