Dela sidan på sociala medier

Personlig assistent

Rätten till biträde av personlig assitent eller till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans regleras i LSS. Målgrupp är personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Detta utgör de grundläggande behoven.

Utöver assistans för de grundläggande behoven kan den enskilde även få rätt till insatser för andra kvalificerade personliga behov, förutsatt att dessa inte tillgodoses på annat sätt. Hur den personliga assistansen ska utformas och vilket stöd som ska ingå måste bedömas i varje enskilt fall.

Enlig 51 kap. 3§ SFB (Socialförsäkringsbalken) har Försäkringskassan till uppgift att pröva och betala ut assistansersättning till personer med ett behov av personlig assistans för de grundläggande behoven, överstigande 20 timmar i veckan. Denna del finansieras av staten, kommunen har alltid ett finansieringsansvar för de första 20 timmarna per vecka.

Du ansöker om personlig assistent hos kommunens LSS-handläggare.

Sidan publicerad 2020-09-04 av Kajsa Tingsborg