Dela sidan på sociala medier

God man för ensamkommande barn

Varje år kommer det barn och unga utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i förordnar en god man.

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man. Uppdraget står under tillsyn av överförmyndaren.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man för ett ensamkommande barn ska du bland annat ansöka om uppehållstillstånd för barnet samt bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver. Vi har länkat till mer information om uppdraget som god man i rutan Relaterad information, längre ner på sidan.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. 

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.

För mer information om uppdraget särskild förordnad vårdnadshavare, kontakta socialsekreterare via växeln: 0693-161 00.

Sidan publicerad 2023-10-23 av Åsa Mikaelsson