Dela sidan på sociala medier

Fallförebyggande

I broschyren "Stå på dig"  finns tips om enkla åtgärder för att förbättra din hemmiljö samt hur du kan träna din balans. Det är också möjligt att få hembesök där översyn av hemmiljön görs av kommunens arbetsterapeut/fysioterapeut.

I vissa fall kan det bli aktuellt att patientavgift tas ut.  

Sidan publicerad 2023-09-22 av Ann-Katrin Hansson