Dela sidan på sociala medier

Flyktingmottagande

Migrationsverket ansvarar för flyktingmottagandet i Sverige. Bräcke kommun arbetar för att stötta Migrationsverkets uppdrag.

Bräcke kommun arbetar också långsiktigt med att säkra ett bra flyktingmottagande genom att förstärka befintliga kommunala verksamheter som hanterar flyktingfrågor. Bräcke kommun har inventerat vilka kommunala lokaler som kan användas som funktionellt och säkert tillfälligt boende.

Flyktingmottagande i skolan

Alla barn under 18 år som är asylsökande i Sverige eller som omfattas av EUs massflyktsdirektiv har rätt att gå i skola. Kommunen ska ta emot barn i grundskolan inom 4 veckor från det man ansökt om plats. Barn i åldrarna 3–5 år har rätt till allmän förskola, d.v.s. 15 timmar per vecka, enligt samma regelverk som gäller folkbokförda barn.

Viktigt att veta när privatpersoner erbjuder flyktingar boende

Flyktingar med behov av ekonomiskt stöd har rätt till dagersättning

Personer som söker uppehållstillstånd som asylsökande eller enligt massflyktdirektivet har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket om de inte klarar att ordna det på egen hand. För att få boende eller ersättning ska personen registrera sig personligen hos Migrationsverket. Direkt vid ansökan kan den sökande få hjälp med mat och någonstans att bo om det finns ett akut behov. Dagersättning utgår från den dag man får sitt tillstånd beviljat med stöd av massflyktsdirektivet. Via länken finns mer information om storlek på dagersättning och andra ersättningar man i vissa fall kan få. Det är samma regler som gäller både för asylsökande och personer som omfattas av massflyktsdirektivet: Läs mer om ekonomiskt stöd på Migrationsverkets hemsida.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket kan inte betala hyra eller annan ersättning till privatpersoner som upplåter bostäder till flyktingar

Migrationsverket kan inte placera personer hemma hos en privatperson och kan därför inte betala ut ersättning till privatpersoner av juridiska skäl. Det är däremot helt tillåtet för flyktingar att bo hos privatpersoner så länge de så önskar. Om boendesituationen inte skulle vara hållbar på sikt behöver flyktingen kontakta Migrationsverket för att anmäla sitt behov av bostad. Flyktingen behöver besöka Migrationsverket fysiskt eftersom denne ska kunna legitimera sig. Migrationsverket ordnar då en plats i ett boende i deras regi där ledig plats finns. Närmaste servicecenter finns i Sundsvall. På Migrationsverkets hemsida, sidan servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och öppettider.

Barn som kommer utan sällskap av någon av sina vårdnadshavare

Om det finns barn under 18 år som inte är biologiska barn till någon i sällskapet, eller saknar vårdnadshavare, ska det snarast anmälas in till kommunens socialtjänst. De räknas då som ensamkommande barn och omfattas av särskilda insatser

Övriga rättigheter

Den som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till begränsade vårdinsatser s.k. ”vård som inte kan anstå” vilket i praktiken innebär sjuk- och tandvård av akut karaktär, mödrahälsovård, vård vid abort, och preventivmedelsrådgivning. Barn under 18 år har samma rätt till vård som medborgare i landet.

Den som omfattas av massflyktsdirektivet har också rätt att arbeta i Sverige. Det gäller även vissa asylsökande, dock inte alla.

Mer information

Se Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-06-01 av Stina Hylén